Uslovi kupovine

USLOVI KUPOVINE 

Na stranicama trebaju biti istaknuti načini i uslovi plaćanja, te tačan opis načina i roka isporuke proizvoda ili pružanja usluge, kao i mogućnost povrata novca u slučaju reklamacija proizvoda ili otkazivanja korištenja usluga. 

Uslovi za prodaju roba i usluga - BiH 

Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Kupina.ba Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima.  

Trgovac je svaki pojedinačni prodavač registrovan na internet portalu kupina.ba, a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje  je trgovcu te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili pouzećem. 

NARUČIVANJE 

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. 

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. 

Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, uključujući PDV. 

Kupac dodatno ima mogućnost prikaza cijena u eurima. 

Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u Korpu.  

Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja. 

PLAĆANJE 

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju gotovinom ili virmanskim transferom

ISPORUKA 

Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeritistanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (zaposlenom kompanije koja vrši dostavu). Posrednik se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave. 

Uputstva i pravila za izradu internet prodajnog mjesta  

Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se preduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka. 

Posrednik se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu prodavca kojom se potvrđuje narudžba. 

Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane trgovaca, trgovac više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja, te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe. 

REKLAMACIJE  

Uvjeti reklamacije i način povrata su dostupni na linku: https://kupina.ba/page/povrat-i-refundacija

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA 

Sva prava izdavača i nosioca programa na snimljenom i štampanom djelu su zadržana. 

Izdavač je naveden na proizvodu. Kupac se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati, izvoditi, koristi za radio difuziju te prodavati proizvode trgovca niti bilo koji dio tih proizvoda. 

UOPŠTE 

Kupina d.o.o. Sarajevo zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijeniće se na korištenje kupina.ba stranice. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.